Tjänster

Epost:

Vi erbjuder alla medlemmar ett fritt antal epostadresser under domänen bygdea.se, epostadress blir således användarnamn@bygdea.se.

Webmail finns på http://mail.bygdea.se.

 

Internetaccess:

Vi tillhandahåller internetaccess via fiber, för frågor om att anslutas till BygdaNet kontakta supporten via kontaktformuläret på supportsidan.